Håndboldskole 2018

Medlems-/Opstillingsmøde d. 28. februar

5. februar 2019
MEDLEMS-/OPSTILLINGSMØDE.

Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 20:00 i Taktikrummet.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Orientering om afdelingens økonomi og budget for det kommende år.
4. Valg af formand (for 2 år).
5. Valg af kasserer (ikke på valg i år).
6. Valg af øvrige medlemmer til afdelingens bestyrelse for et år (mindst to medlemmer)
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt


AKADEMISK BOLDKLUB

Rasmus Nielsen

på håndboldafdelingens vegne


NB:
- Alle fuldt betalende seniormedlemmer, der har været medlem i minimum seks måneder og som ikke er i restance samt æres- og livsvarige medlemmer, har tale- og stemmeret.
- Kun aktive seniormedlemmer der betaler fuldt afdelingskontingent, samt afdelingens æresmedlemmer og livsvarige medlemmer er valgbare.
- Anmeldelse af kandidater til afdelingsbestyrelserne skal tillige med kandidatens skriftlige samtykke anmeldes afdelingsbestyrelsen (via klubbens kontor) senest 10 dage før opstillingsmødet (senest mandag d. 18. februar).
Tilknyttet fil:    Håndbold opstillingsmøde (124 Kb)
Nyheder
22.4.19
U15 Piger
AB's U15 Piger vinder Kolding Handball Cup 2019
Billedserier
Hent Adobe Flash player
AB Special
Divisionseringsstævne i Helsingør

© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd