Facebook

Indkaldelse til medlems-/opstillingsmøde

31. januar 2020
MEDLEMS-/OPSTILLINGSMØDE

Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 20.00 i AB’s taktikrum

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Orientering om afdelingens økonomi og budget for det kommende år.
4. Valg af formand (ikke på valg i år).
5. Valg af kassere (for 2 år).
6. Valg af øvrige medlemmer til afdelingens bestyrelse for et år (mindst to medlemmer)
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Akademisk Boldklub
Rasmus Nielsen
Formand for håndboldafdelingen.

NB:
- Alle fuldt betalende seniormedlemmer, der har været medlem i minimum seks måneder og som ikke er i restancesamt æres- og livsvarige medlemmer, har tale- og stemmeret.
- Kun aktive seniormedlemmer der betaler fuldt afdelingskontingent, samt afdelingens æresmedlemmer og livsvarigemedlemmer er valgbare.
- Anmeldelse af kandidater til afdelingsbestyrelserne skal tillige med kandidatens skriftlige samtykke anmeldesafdelingsbestyrelsen (via klubbens kontor) senest 10 dage før opstillingsmødet (17/2 2020).


Tilknyttet fil:    Indkaldelse til opstillingsmøde 2020 (276 Kb)
Nyheder
19.3.20
Trænerkabalen for 20/21
Håndboldsæsonen sluttede tidligt år grundet restriktionerne vedr.
Billedserier
Hent Adobe Flash player
AB Special
Divisionseringsstævne i Helsingør

© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd