Facebook

Dagsorden til generalforsamling

8. juni 2021
DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING 16/6-2021 kl. 19.00
– afholdes i glasburet i Sportscaféen

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne regnskabsår samt statusopgørelse pr. 31. december 2020 til godkendelse, jf. §25.

4. Fastsættelse af grundkontingent og evt. særkontingent

5. Indkomne forslag
A. Forslag om vedtagelse af forandringer af Klubbens love

B. Forslag om vedtagelse af bemyndigelse til Hovedbestyrelsen om at forhandle og indgå aftaler om etablering, drift og overtagelse mv. af Padel-tennisbaner på AB’s anlæg i overensstemmelse med Hovedbestyrelsens forslag af 18. maj 2021 med de mindre ændringer og tilpasninger, som måtte være fornødne for projektets gennemførelse.

C. Forslag 1 af 18. maj 2021 fra Torben Oldenborg: ”Generalforsamlingen indskærper over for forretningsudvalget, om fremadrettet ikke at sanktionere klubbens 1. senior (Divisionsholdet) ved at forhindre holdet i at træne på klubbens anlæg og benytte de sædvanligt benyttede bade- og omklædningsfaciliteter m.m.”

D. Forslag 2 af 18. maj 2021 fra Torben Oldenborg: ”Generalforsamlingen vedtager det fremadrettede økonomiske aftalegrundlag for samarbejdet, benyttelse af anlæg og faciliteter o.lign. Iht. samarbejdsaftalen skal prisniveau foregå til kostpriser og/eller på markedsvilkår.”

E. Hovedbestyrelsens modsvar til forslag 1 og 2 af 18. maj 2021 fra Torben Oldenborg

F. Forslag om ny flag politik af 18. maj 2021 fra Bent Jacobsen

6. Valg af forretningsudvalg jvf. §21
A. Formand – 2 år, se kandidatliste
B. Sekretær – 2 år, se kandidatliste

7. Valg af revisor, jf. §26 (på valg i år)

8. Eventuelt

Book en personlig billet til generalforsamlingen her: billetto.dk

Se regnskab, indkomne forslag mm. her: administration.abgladsaxe.dk

Nyheder
21.6.21
DM-bronze til U17-pigerne
AB's U17 Piger vandt her til eftermiddag en flot bronzemedalje ved DM i Beach Hå...
Billedserier
Hent Adobe Flash player
AB Special
Divisionseringsstævne i Helsingør

© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd